Model decont cheltuieli excel

Decont de cheltuieli din data de 31. DECONT DE CHELTUIELI înregistrat la nr. Pentru deplasari externe – model decont cheltuieli.

Click aici pentru modelul in Excel – link. DECONT DE CHELTUIELI inregistrat la nr……………………… Subsemnatul avand functia de anexez prezentului acte justificative specificate in borderoul de pe . Borderoul actelor justificative pentru cheltuieli, Contabilitate. Nr si data actului, Emitentul, Explicatia, Suma, Cheltuieli deductibile, Cheltuieli .

DECONT DE CHELTUIELI PENTRU DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE. Ordin de deplasare: Participant: Scopul deplasării: Locul deplasării: Perioada de deplasare . BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI. I Avansuri în valută, Tara, Tara, Tara, Total.

Primite de la: Valută, Lei, Valută, Lei, Valută . Decontul de cheltuieli este documentul cu ajutorul caruia tinem evidenta.