Model anexa contract prestari servicii curatenie

Operatiunile de curatenie vor fi efectuate conform anexei nr. Preţul lunar al serviciilor prestate este de ______ lei fara TVA inclus, care se plateste. Se vor presta toate activitatile prevazute in contract la curatenia zilnica,.

ANEXA face parte integrantă din prezentul contract si cuprinde modelul . Prestatorul se obligă să presteze servicii de curăţenie şi igienizare birouri, la sediile. Contract de prestari servicii – curatenie si menaj,. Beneficiarului a serviciilor de curatenie enumerate in Anexa nr. Să recepţioneze serviciile prestate.

Model de contract de prestari servicii. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, .

Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din . La Contractul de Prestari Servicii nr. Prestatorul se obliga la menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de prestare a serviciilor şi în. ANEXELE CONTRACTULUI: A– Caietul . Model contract, contract prestari servicii, contract de colaborare, contract de. Contract de Munca Contract de confidentialitate – anexa contract de munca.

De unde pot descarca un model simplificat,pentru prestari servicii curatenie! Contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;. Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de curăţenie pe o suprafaţă . Erestatorul se ooiiga sa asigure realizarea curateniei de intretinere la sediul lTl’v’l. ACORD CADRU – SERVICII DE CURĂŢENIE pentru Palatul. FORMULAR din secţiunea formulare, anexă la prezentul acord-cadru.

Suprafetele spatiilor de mai sus sunt prezentate in anexa la caietul de sarcini. Contractul iniţial poate fi prelungit prin act adiţional cu maxim luni in anul următor. Contractul de prestari servicii de ” Curatenie reparatii si intretinere” se va.

Se va prezenta o detaliere a ofertei financiare conform modelului anexat.